6944273435 Περάμου 7, Χρυσούπολη, Καβάλα etv997@yahoo.gr

Περάμου 7, Χρυσούπολη, Καβάλα, Καβάλας Τ.Κ.: 64200

Τηλέφωνο: 6944273435

E-mail: etv997@yahoo.gr

Υπεύθυνος: Διαμαντίδης Διαμαντής

Κατηγορία: ΓΥΨΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Επισκεψιμότητα: 53284

Ιστοσελίδα: http://www.gypso-diamantidis.gr